Kontakt

Przedsiębiorstwo Usług Doradczych Innowacji Budownictwa Sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa

e-mail:biuro@pudib.pl